Selasa, 18 Agustus 2009

SISINDIRAN

NASKAH SISINDIRAN


Nini : nu narongton… lain nini mah heran..lieur nini mah..
Boga incu hiji-hijina ku hese dipapatahanana

Nu ngahiung kueh putu
Ditanggung nguriling kampung
Bingung mikiran nu jadi incu
Matak pusing menta ampun

Baong teh dibeakaeun ku sorangan

Nu salah mah akina….ngogo teuing kanu jadi incu..jadi we sagala kahayangna teu
beunang di hulag, kudu wae dillaksanakeun.
Lamun geus kieu ..tutungna sili salahkeun. Kuring nyalahkeun si aki si aki nyalahkeun
Kuring..nyaan lieur…bakat ku lieur ieu dunya meni asa muter….(nini ngagoyang,bari
puputeran)

TEU KUNGSI LILA JOL SI AKI, AKI MOLOHOK NINGALI NINI JOGET BARI NYEKELAN SIRAH.

Aki : Eulueh – euleuh itu nini nini tujuh mulud keur nanaonan…, ieuh nini ( nepak taktak si
nini) sadar ieuh..sadar…kunaon ari maneh …siga nu kasurupan jurig jarian kitu..

kini-kini reuejung bangbung
mujaer dina susukan
sinini jiga nu burung
boa teler kasurupan

sadar ieuh nini sadar…(nepak deui taktak si nini, bari tuluy diburaan ku cai)

Nini : (sinini reuwaseun, tuluy molotot ka si aki, ambek)
Ih..siah na kabina-bina teuing teu pupuguh ngadon ngabura (bari ngajiwir ceuli si aki)

Aki ; Ih nyeri atuh nini-nyeri ( si aki nyengir nyerieun)
Hampura nini sugan the kasurupan tadimah, matak ku kuring di bura..

Nini : Kasurupan-kasurupan…ngahaja nya ..ngewa siah ka kami….teu jiga bareto kami keur
ngora..meni teu menang ku batur…sakalieun aya ucing ngadeukeutan ge sok dibabuk
bari tipopolotot…na ari ayeuna….

Baheula di samping hideung
Ayeuna di batik deui
Baheula dipikatineung
Ayeuna rek nganyenyeri

Teu rido siah kami mah ( nini ceurik lolongseran, si aki buru-buru ngupahan)

KEUR KITU TOROJOL HIJI BUDAK AWEWE, NGAGAYA BARI NGOBROL MAKE HP. SI AKI JEUNG NINI CURINGHAK NINGGALI BUDAK AWEWE TADI.

Nini : ti mana bageur ameng the mani kamalinaan wayah kieu nembe uih, nini mah hariwang
bisi ku ma onam, mangkaning ma onam mah galak.

BA : Ih..nini mah na make hariwang sagala..make sieun ku ma onam…kapan ma onamna ge
Teu aya didieu ayeuna mah….janten TKW ka malasyia.

Ieuh nini dangukeun geura ……
Paribasa di kabaya
Disamping bari di bendo
Biasa nini anak muda
Shoping gitu lho………

Nini : Sop emping sop emping we pagawean the…tuh ku nini disadiakeun di dapur lain sop
emping..tapi sop buntut.

Aki : Lain sop emping atuh nini….tapi sop…..em..ping…nya cu…

BA ; Ah aki jeung nini mah sabelas du belas…..duanana ku…per…..alias kurang pergaulan…

Nini : meunggeus ah.. tong ngomong bae…. Cing ayeuna nini rek nanya…ari nyaneh
lulus heunteu sakola the….era siah lamun teu lulusmah, mangkaning di SMP pasundan
mah budak na ge palalinter, balalageur, euweuh nu carekeun…cing coba jawab.

Aki : pasti lulus atuh nini incu akimah..luluslah…nya cu..

BA : Ih ari nini..na teu acan terang..kitu…nya tos pasti atuh nini..abdi..mah….

Aki :..Lulus nya ceuk kuring ge.. ( joget atoh )

Nini : mangke heula tong waka atuh..can tamat nyaritana…cing sok tuluykeun…lulus
heunteu ?

BA : Ih ari nini numawi nini..(teu pupuguh kalahceurik)…abdi teu lu…lus…..(ceurik
lolongseran)

Aki : alah siah incu aki leulues….incu aki leuleus….

NINI AMBEK NYALAHKEUN KA AKI, LEUNGEUN KENCANA NGEJEWER CEULI AKI TAPI AKI RIKAT NYEPENGAN LEUNGEUN NINI, LEUNGEUN KATUHU NINI REK NGAJEWER CEULI AKI RIKAT AKI NYEPENGAN DEUI LEUNGEUN NINI, TUTUNGNA DUANANA JADI PACEUKELCEUKEL LEUNGEUN.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar