Minggu, 27 September 2009

KINANTI
Ka Rama sareng ka Ibu
Anu ngurus ti leuleutik
Nu miara ti bubudak
Siang sinarengan wengi
Abdi teu weleh di jiad
Jadi jalmi nu utami

Ibu teh tunggul rahayu
Urang kudu wanti-wanti
Tong nganyenyeri manahna
Ke dibendon ku hyang widi
Dosa ka Ibu kia Rama
Hirup pinanggih balai

Ka sadaya dulur-dulur
Anu sami-sami hadir
Hayu urang sasarengan
Neneda ka hyang widi
Mugi-mugi sepuh urang
Di tebihkeun ti balai

Ulah hilap dulur-dulur
Nu pameget anu istri
Mun hayang hirup lugina
Kenging pahala ti gusti
Hormat ka Ibu ka Rama
Di puja jeung di pupusti

Tidak ada komentar:

Posting Komentar