Minggu, 12 Juli 2009

MASKUMAMBANG

PUPUH MASKUMAMBANG
Guguritan : Tono Hartono
Laras : Medenda
Surupan : 4 = Tugu

5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 2
Ku tan ki eu ra sa na hi rup nung geu lis

2 3 4 5 3 4
Teu In dung teu Ba pa

5 5 5 5 5 4 3 5 1 2
Ta ya pa mun ta ngan di ri

2 1 5 5 5 4 3 2 3 3 5
Ngan u kur rag rag ci ma ta


2. Mun ras ingeut hirup teh pahatu lalis
Di dunya nyorangan
Sok hayang panggih jeung pati
Nuturkeun Indung jeung Bapa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar