Sabtu, 11 Juli 2009

PUPUH

PUPUH KINANTI
Guguritan : Tono Hartono (Bagus Rangin )
Laras : Pe;og
Surupan : 1 = Tugu

2 1 1 1 1 1 1 1
Ka nya ah nu ja di In dung

2 1 1 1 1 1 1 1
Ti ka wit mi mi ti la hir

5 5 4 5- 1 2 2 1 2 1
Du gi ka u rang de wa sa

4 5 2 2 2 2 2 2
Te rus ngan teng di na a ti

2 2 2 2 2 2 1 2- 3
Mo al pe gat mo al sir na

4 3 2 2 2 1 5 1 2 2
Es tu ka nya ah teh ma tri


2. Kapungkur waktos dikandung
Lamina salapan sasih
Indung teu kendat ngadu`a
Heunteu beurang heunteu peuting
Neda rahmating Pangeran
Salamet si jabang bayi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar